Hướng dẫn thanh toán

Khi quý khách giao dịch thanh toán chi phí sản phẩm, dịch vụ với TTSD. Quý khách có thể lựa chọn hình thức phù hợp trong các hình thức thanh toán dưới đây:

1. Thanh toán tiền mặt:
– Thanh toán tiền mặt cho nhân viên chúng tôi khi giao dịch tại đơn vị khách hàng.
– Thời gian cung cấp dịch vụ: ngay sau khi xác nhận thanh toán hoặc tùy theo hợp đồng thỏa thuận.
2. Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng:
Để thuận tiện và tiết kiệm thời gian di chuyển, đối với khách hàng ở xa có thể thanh toán bằng chuyển qua ngân hàng hoặc internet banking.
– Xác nhận thông tin chuyển khoản: Ngay khi chúng tôi xác nhận được thông báo từ phía ngân hàng.
– Thời gian cung cấp dịch vụ: ngay sau khi xác nhận thanh toán hoặc tùy theo hợp đồng thỏa thuận.